שירותים

סולי מציעה ללקוחותיה ידע רחב ומפורט בכל הקשור לתכנון, הקמה וביצוע של פרויקטים חקלאיים.
החברה מציעה פתרונות מותאמים לכל לקוח ולקוח כך שתושגנה התוצאות החקלאיות והכלכליות המיטביות  ביותר.
החברה מציעה ליווי מקצועי של מומחים מהשורה הראשונה בכל המקצועות הקשורים לפרויקט.
החברה משדרגת פרויקטים קיימים.
החברה מלווה תכנון והקמה של מרכזי הדרכה.


שירותים שונים נוספים
• שירותי הדרכה.
• חקלאות אורגנית.
• תיירות חקלאית.
• הכנת חוברות הדרכה לתחזוקה של ציוד.
• הכנת חוברות הדרכה למרכזי הדרכה.