תפריט

מוצרים

יצור זני מכלוא של עגבניות עם גנטיקה מובחרת של פירות איכותיים בעלי חיי מדף ארוכים יבול גבוה, סבילות גבוהה לווירוסים שונים כגון צהבון האמיר (TYLCV), ואיכויות גידול נוספות. הזרעים מותאמים לאזורי אקלים שונים ומיועדים לשוק העולמי והמקומי.

הפצה/מכירה של כל סוגי זרעי ירקות המתאימים לגידול בחממות.

ניתן לצפות בזנים שלנו בקטלוג הזרעים

 

.