העברת ידע וטכנולוגיה

בפרויקטים המבוצעים על ידי החברה, מועבר תוך כדי הפעלת הפרויקט, ידע טכני ואגרוטכני לתחזוקה שוטפת ולניהול הגידול מהבחינה החקלאית . נעשית הכשרה של הצוות המקומי על ידי המומחה והדבר מבטיח רציפות בתפעול נכון ומיטבי של הפרויקט.

על פי הגישה של סולי - הניהול, העברת הידע, האימון וההדגמה, כולם מהווים מרכיבים משולבים והכרחיים לצורך המתמשך של גידול מיטבי ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות חדשניות למשק החקלאי בארצות היעד.

סולי משלבת מערכות יעילות בתחום של טיפול לאחר קטיף כגון מערכות מיון, מתקני קירור, שיטות אריזה, הובלה וניהול לוגיסטי.

השימוש בשיטות הטמעה של שיטות גידול מתקדמות על ידי צוות מדריכים מאומן ומיומן מבטיח הצלחה בהשגת המטרות העיקריות של איכות ורמת יבול מקסימלית,  כפי שבא לידי ביטוי בהצלחה של המגדלים הישראליים בשוק הבין לאומי.